Osnovni ritmi za brenkanje na kitari

V današnji lekciji kitare si bomo pogledali osnovne ritme za brenkanje. Spoznali bomo ritmični vrednosti četrtink in osmink ter si pogledali kako jih lahko igraš na kitari. Ritem je seveda ena najbolj pomembnih prvina glasbe in z dobrim ritmičnimi vzorci na kitari lahko hitro zveniš velijo boljše.

Osvojene ritme lahko potem dodaš k akordom na kitari in že igraš svoje prve pesmi.